11.1.1878. год.
На данашњи дан Ниш је ослобођен од Турака и после скоро пет векова робовања, припојен матици Србији

 

Борбе за ослобођење Ниша отпочеле су средином децембра 1877. године, када су Ибарска, Моравска и Дунавска дивизија прешле српско-турску границу и заузеле положаје северо-западно од града, приближивши му се на пет до осам километара. Ибарска дивизија је продрла и јужније и пресекла везу између Ниша и Лесковца. Потом је српска војска освојоила Пирот и Белу Паланку, онемогућивши везу турског гарнизона у Нишу са трупама у Софији и избила на планину Селичевицу затворивши обруч око Ниша и са јужне стране. Укупне српске снаге имале су 15.000 војника и 102 топа, а турске 5.000 војника и 267 топова.

Главни напад на Ниш, под командом пуковника Јована Белимарковића, извршио је Шумадијски корпус са обронака планине Селичевице, која је сматрана “капијом за улазак у Ниш”, јер је јужни део града од стране Турака најслабије утврђен.

Већ у првим нападима, освојени су Марково кале, Ћурлински висови, и Велика камара, а уз снажно дејство артиљерије и садејство других јединица, угрожена су и последња утврђења на Горици.

Истовремено српске снаге, под командом пуковника Милојка Лешјанина, нападале су и са северо-запада.

Када су на град почеле да падају прве гранате, турске старешине града, после извесног тактизирања и оклевања у ишчекивању помоћи, коначно су потписале Конвенцију о предаји Ниша.

CentarNisa

У ослобођеном Нишу, примопредаје града, српску заставу на Стамбол капији нишке трвђаве поставио је Нишлија Тодор П. Станковић, члан тајног комитета за ослобођење. У борби за Ниш погинуло је 120 српских војника, а 791 је рањено.

Кнез Милан Обреновић, врховни командант српске војске, свечано је ушао у Ниш, само неколико дана по ослобођењу. Борбе за ослобођење и других крајева југоисточне Србије убрзо су успешно окончане, а Кнез Милан и српска влада наставили су дипломатску активност да се новоослобођени крајеви припоје Србији, што је и учињено на Берлинском конгресу.

Кнез Милан ће потом купити кућу у Нишу, а на његов захтев, Ниш ће бити место честих заседања Народне скупштине (нарочито у периоду 1883-1886) и српске владе, и тако постати друга престоница Србије.

https://www.ni.rs/o-nisu/istorijat/vazni-datumi/oslobodjenje-od-turaka/

 

 

Oslobođenje Niša (1): Proklamacija Kneza Milana i zauzeće Niša

Srpske trupe prodiru na Mramor, ilustracija iz velikog islustrovanog kalendara „Orao“ (1877).

Meseca decembra 1877. izađe proklamacija ondašnjeg knjaza, a docnije kralja Milana, kojom se Turcima objavljuje rat za izbavljenje srpskoga naroda od turskog ropstva.

U Nišu i niškom okrugu tada je pomagao svaki, koliko je ko mogao, da uspeh bude potpun. Ovakovim naporima, iako vrlo često skopčanim sa opasnošću života, Nišlije će olakšati izvršenje zadatka vojsci, a vojska njima.

Todor Stanković, Kole Rašić, Todor Milovanović, Dimitrije Đorđević, Tasko Uzunović, Đ. Pop Manić i još mnogi viđeniji roduljubi iz Niša i okoline organizuju rad na oslobođenju i ujedinjenju sa Srbijom; i to ne samo u Nišu i u okolini, nego i u pirotskom, vranjskom, brezničkom i triskom kraju, sve u sporazumu sa velikim nacionalnim radnikom Milošem Milojevićem.

Zavera Kole Rašića i drugova

Ali treba znati, da je još pre toga, 1874. godine Kole Rašić organizovao zaveru protiv Turskog Carovanja. Zaverenike je 24. februara pomenute 1874. god. zakleo vatreni patriota, niški paroh Petar Ikonomović u kući Mihajla Božidarca, koja se nalazi u blizini kuće uglednog građanina Dimitrija Krajnalića. Evo originalnog teksta ove po Niš epohalne zakletve:

„Zaklinjemo se Jednim svemogućim Bogom, da ćemo verno i bratski, složno raditi protivu petvekovnog krvopije, a u ime mile i željne nam slobode i dinastije loze Obrenovića. Tako, braćo, sloški, da će nama svima Milostivi pomoći, a u skoro nam dati da razvijemo pobedonosnu zastavu našeg jedinovernog IV. Obrenovića na bedemu Niškom.”

Ura, Ura, Ura!

Živio nam naš omiljeni viteški knjaz Milan M. Obrenović IV.!
Živela Mati Srbija!

24. februara 1874. god.
U Nišu. Petar Ikonomović,
Sveštenik Niški.

Imena Zaverenika:

Đorđe Blasides, Mihajlo Božidarac, Koča Mitrović, Đorđe Stanković, Sotir Stojanović, Đorđe Milošević, Mateja Radojković, Petko Mitrović, Golub Madić, Jaiko Stojanović, Trajko Živković, Stojan Đokić, Dina Mirčić, Caba Stojanović, Mladen Milenković, Pera Lebanka Čungurović, Dina Stojanović, Milan Stanković i Đorđe T. Petrović.

Srpska vojska na čelu sa knezom Milanom ulazi u oslobođeni Niš, ilustracija Feliksa Kanica objavljena u velikom islustrovanom kalendaru „Orao“ (1879)

Međutim već 3. decembra 1877. god. srpska vojska bejaše prošla granice Kneževine. S njom su komandovali: đeneral Jovan Belimarković, pukovnici: M. Lešjanin, K. Bučević, Lj. Ivanović, P. Topalović, A. Orešković, major B. Vasiljević i poručnik Aračić.

Niš je branilo preko 5.000 turske vojske sa po prilici 160 topova, od kojih 26 Krupovih raznoga kalibra. Vojskom je zapovedao Halil Paša.

Već prvih dana decembra bila su prva puškaranja oko Donjeg Matejevca prema Nišu.

8. decembra vrhovni komandant vojske knez Milan u grmljavini ubojnih grla i bombi dojaši na Čamurliju, koja već 5. decembra bejaše pala u srpske ruke, da sokoli vojnike, da se hrabro i junački drže.

Kada je knez Milan 11. decembra po drugi put došao na Čamurliju, on je jasno vidio, da Nišu nema kud kamo, nego da mora pasti; pak da se ne bi uzalud ljudska krv prolivala, on zapovedi pukovniku Lešjaninu, da pozove komandanta vojske Halil Pašu i gradskog mutesarifa Rašid-Pašu na predaju. Lešjanin, čijem je štabu bio pridodat Todor Stanković, pošalje ovoga da pregovara o predaji. Stanković, kao dobar parlamentar i znalac turskoga jezika, išao je u Niš vezanih očiju pod obostranom topovskom vatrom. Turci ne htedoše učiniti ono, čemu će se do koji dan morati pokoriti.

Knez Milan je dobro znao, da su vrata Nišu – Gorica, tim pre što Gorica nije bila utvrđena, jer se Turci nisu nadali, da će Srbi s te strane udariti.

Međutim u ruke hrabre srpske vojske padao je jedan položaj za drugim. Markovo Kale, najviše mesto na Gorici, bejaše već 26. decembra u srpskim rukama, pak od tog mesta do ćurlinskih visova gruvala su 32 topa na Turke.

 

Zauzeće Niša 28. decembra 1877. u veče

28. decembra, u 7 i po časova pešadija na juriš uzimlje glavni redut gorički. Pošto turska utvrđenja na levom krilu na Gorici još nisu bila osvojena, u 9 i po časova poću upućeni su lepenički i jasenički bataljon da iz pomenutih utvrđenja isteraju neprijatelja. Oko 3 sata redut je bio savršeno opkoljen, a u 5 i po časova u jutro, komandant reduta Mehmed-aga izađe iz položaja i uputi se prema kapetanu Mihajlu Radoniću, da mu izjavi, kako se on predaje sa 270 vojnika i 4 oficira. Ova je predaja, posle sporazuma koji je sledio između diviziara Bučevića i Mehmet-age, izvršena u 6 časova u jutro. U isto vreme predao se je i komandir šestofuntovne Krupove baterije sa 5 topova i sa svom poslugom.

Dok se je sve ovo dešavalo na Gorici, cela je niška posada bila kapitulirala. Pošto je padom Gorice svaki dalji otpor bio uzaludan, a i nemoguć, komandanti grada i varoši Niša Halil-Paša i Rašid-Paša zatražiše predaju. Odmah zatim potpisata je konvencija o predaji, koja je glasila:

Između punomoćnika Nj. S. Kneza srpskog Milana M. Obrenovića IV. komandanta moravskog korpusa, general-štabnog pukovnika g. Lešjanina s jedne i komandanta grada i varoši Niša Halil- i Rašid-paše, zaključena je ova konvencija o predaji grada i varoši Niša:

 1. Halil i Rašid Paša predaju srpskom vladaru grad i varoš Niš sa svima topovima, municijom, zgradama i ostalim raznovrsnim državnim materijalom u onakome stanju u kakvom se zatekao, kad se ovaj ugovor potpiše.
 2. Svi vojnici imaju položiti oružje, no neće se smatrati kao ratni zarobljenici, nego će se sprovesti preko reona, koji je srpskom vojskom zauzet, i pustiti u slobodu.
 3. Radi mira i bezbednosti varoši mesni žitelji kako muslimani, tako i hrišćani položiće oružje, koje će im se, ako je njihova svojina, docnije, kad se normalno stanje u varoši povrati, vratiti.
 4. Vladalac srpski ujemčava:

a. svakome nepovredivost imanja, časti i života;
b. onim građanima, koji bi se hteli iseliti ovo će se dozvoliti i olakšica za to učiniti.

Kao znak poštovanja hrabrosti vojske Nj, S. vladalac srpski ostavlja oficirima i drugim licima građanskog reda koji i u obično vreme oružje nose, njihovo oružje, i ovo im se neće oduzimati.

Čim se ova konvencija potpiše odmah će se pristupiti predaji i to ovako:

Prvo će se vojska otomanska povući iz sviju utvrđenja sa Gorice i Vinika i ova će mesta srpska vojska posesti.

Zatim će otomanska vojska, bataljon po bataljon, ostavljati oružje, i pod komandom svojih oficira postrojiti se na mesto koje se označi.

Konvencija ova, koja je po prethodnom međusobnom sporazumljenju obeju strana načinjena, ima se potpisati n njenom izvršenju pristupiti najdalje do svanuća dana 28. dekembra 1877. god.

Svaka od ugovarajućih strana ima po jednu tačnu kopiju ovog ugovora.“

Svi turski vojnici, pošto su obezoružani, 29. decembra ispraćeni su zajedno sa svojim oficirima: jedni preko Pirota put Rodomira; drugi put Vranja, a treći put Kuršumlije za Prištinu. Naše trupe, dočekane i oduševljeno pozdravljene od stanovništva, zaposedoše odmah Tvrđavu. Junačka šumadiska divizija, koja je bila zauzela Goricu, umarširala je u Nemanjin grad paradnim maršem.

Padom Niša vojska je zaplenila 267 topova raznog kalibra, 13047 pušaka i 780 revolvera, veliku količinu baruta i drugih ubojnih stvari.

U bolnicama zatečeno je koje ranjenih koje bolesnih 384 vojnika. Sa srpske strane poginuli su: na sami dan Božića Sava Joksimović, art. kapetan; poslednji dan borbe Vladisav Koranović, art. poručnik, 4 starešine narodne vojske i 114 vojnika. Ranjeno je pak 7 oficira, 19 narodnih komandira i 765 vojnika.

Nastavак: https://niskevesti.rs/oslobodjenje-nisa-2-oj-ti-nisu-beli-nisu-u-teb-pase-vise-nema/

 

 

Add comment

Security code
RefreshAnti-spam: complete the taskJoomla CAPTCHA
You didn't specify KeyCAPTCHA plugin settings in your Joomla backend.
   
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
Prev Next

Бећковић: Не знам шта би Срби бранили, а…

18-06-2019 Hits:3 vesti

Бећковић: Не знам шта би Срби бранили, ако не своје храмове

Бећковић: Не знам шта би Срби бранили, ако не своје храмове 18.06.2019.     Матија Бећковић (фото: Искра) Песник Матија Бећковић, коме је прошле године био забрањен улаз у Црну Гору, рекао је да...

Opširnije..

Обиљежен Дан Невесињске бригаде

17-06-2019 Hits:10 vesti

Обиљежен Дан Невесињске бригаде

Обиљежен Дан Невесињске бригаде 17.06.2019 22:59 | Срна Невесиње - Парастосом погинулим борцима у Цркви Светог Василија Острошког, полагањем цвијећа и дружењем бивших сабораца данас је у Невесињу обиљежен Дан Невесињске...

Opširnije..

Слободан Антонић: Како се страним новцем…

17-06-2019 Hits:9 vesti

Слободан Антонић: Како се страним новцем преумљава наша омладина

Слободан Антонић: Како се страним новцем преумљава наша омладина 17.06.2019. -     фото: З. Шапоњић Протеклих недеља на нашим улицама могли су се видети матуранти и осмаци како славе крај школе. Махали су тробојкама...

Opširnije..

МАЛИШАНИ С КОСМЕТА У АНДРИЋГРАДУ: Понос …

16-06-2019 Hits:17 vesti

МАЛИШАНИ С КОСМЕТА У АНДРИЋГРАДУ: Понос у очима и осмијех на лицима

МАЛИШАНИ С КОСМЕТА У АНДРИЋГРАДУ: Понос у очима и осмијех на лицима 16.06.2019. Фото: Срна Малишани с Косова и Метохије допутовали су у Вишеград и Андрићград. Ријеч је о пројекту „Спојимо дјецу...

Opširnije..

Prvi Erbasov H145M za Vojsku Srbije sle…

16-06-2019 Hits:21 vesti

 Prvi Erbasov H145M za Vojsku Srbije sleteo na Batajnicu

   Prvi javno prikazan, prvi isporučen. "14501" na ceremoniji primopredaje u Donevortu / Foto: Ministarstvo odbrane  Prvi Erbasov H145M za Vojsku Srbije sleteo na Batajnicu 16.06.2019. Kako Tango Six saznaje iz više izvora, prvi...

Opširnije..

Prve fotografije srpskog H145M na Buržeu…

16-06-2019 Hits:21 vesti

Prve fotografije srpskog H145M na Buržeu, izložen sa domaćim naoružanjem

Prve fotografije srpskog H145M na Buržeu, izložen sa domaćim naoružanjem Ponos je mala reč. Rondela srpskog RV i PVO prvi put na Buržeu / Foto: Petar Vojinović, Tango Six   Kako smo juče...

Opširnije..

Силазак Светога Духа на Апостоле – Педес…

16-06-2019 Hits:26 vesti

Силазак Светога Духа на Апостоле – Педесетница

Силазак Светога Духа на Апостоле – Педесетница После Христовог вазнесења ученици су остали у Јерусалиму и у једној соби на Сиону често су се окупљали и заједно се молили Богу очекујући...

Opširnije..

Обиљежено 76 година од Битке на Сутјесци

15-06-2019 Hits:19 vesti

Обиљежено 76 година од Битке на Сутјесци

Обиљежено 76 година од Битке на Сутјесци 15.06.2019.     Фоча-обиљежено 76 година од Битке на Сутјесци Фото: СРНА У Националном парку „Сутјеска“ на Тјентишту данас је обиљежено 76 година од Битке на Сутјесци...

Opširnije..

Словенско братство: Почела војна вјежба …

15-06-2019 Hits:15 vesti

Словенско братство: Почела војна вјежба Србије, Русије и Бјелорусије

Словенско братство: Почела војна вјежба Србије, Русије и Бјелорусије На вјежби која се изводи на тему "Мултинационалне снаге у противтерористичкој операцији" учествује више од 750 припадника Војске Србије, Оружаних снага Руске...

Opširnije..

Тројичиндански сабор – најмасовнији скуп…

15-06-2019 Hits:17 vesti

Тројичиндански сабор – најмасовнији скуп у историји Црне Горе: Даље руке од наших светиња

Тројичиндански сабор – најмасовнији скуп у историји Црне Горе: Даље руке од наших светиња (ФОТО/ВИДЕО) Данас се пред Саборним храмом завјетујемо и заклињемо да ћемо чувати, обнављати и бранити своје светиње...

Opširnije..

Патријарх Иринеј: Мило гори од јањичара…

15-06-2019 Hits:14 vesti

Патријарх Иринеј: Мило гори од јањичара, преци му се преврћу у гробу

Патријарх Иринеј: Мило гори од јањичара, преци му се преврћу у гробу Турци нису атаковали на црквену имовину, ни комунисти, нити је ико други то чинио, али је дошао Црногорац да...

Opširnije..

Митрополит Амфилохије: Да пишу законе Св…

15-06-2019 Hits:18 vesti

Митрополит Амфилохије: Да пишу законе Светог Петра Цетињског, а не да шире раздор и мржњу

Митрополит Амфилохије: Да пишу законе Светог Петра Цетињског, а не да шире раздор и мржњу Након Свете литургије у 11 часова са платоа Саборног храма биће упућена заједничка порука свим вјернима...

Opširnije..

Подршка СПЦ и црногорској браћи и сестра…

14-06-2019 Hits:16 vesti

Подршка СПЦ и црногорској браћи и сестрама стигла из Русије

Железњак: Изражавамо солидарност и подршку нашој црногорској браћи и сестрама, Српској православној цркви и митрополиту црногорско-приморском Амфилохију Објављено: 14.06.2019.год.   фото: © РИА Новости / Варвара Гертье     У вези са усвајањем Закона...

Opširnije..

ПРАВОСЛАВНИ КАЛЕНДАР: 14 јун (01 јун) Св…

14-06-2019 Hits:21 vesti

ПРАВОСЛАВНИ КАЛЕНДАР: 14 јун (01 јун) Свети Јустин Поповић

ПРАВОСЛАВНИ КАЛЕНДАР: 14 јун (01 јун) Свети Јустин Поповић    14.06.2019.     Свети Јустин Поповић Благоје Поповић (1894-1979), потоњи отац Јустин, је рођен у Врању 6. априла (25. марта по старом календару) 1894...

Opširnije..

Руски медији: Уз помоћ атеисте и распопа…

13-06-2019 Hits:21 vesti

Руски медији: Уз помоћ атеисте и распопа, Ватикан поткопава СПЦ и дијели браћу

Руски медији: Уз помоћ атеисте и распопа, Ватикан поткопава СПЦ и дијели браћу "Све јавне активности Ђукановића одвијају се уз подршку западних ментора Црне Горе и у складу са њиховим циљевима...

Opširnije..

Смајловић: Косово тријумф који се освети…

13-06-2019 Hits:20 vesti

Смајловић: Косово тријумф који се осветио Америци

Смајловић: Косово тријумф који се осветио Америци 13.06.2019. фото: З. Шапоњић У Приштини, на тргу Мајке Терезе јуче је свечано обележано 20 година од уласка НАТО снага у јужну српску покрајину. Церемонији су...

Opširnije..

СРЂА ТРИФКОВИЋ: Албанци намеравају да пр…

13-06-2019 Hits:17 vesti

СРЂА ТРИФКОВИЋ: Албанци намеравају да пресеку коридор 10

СРЂА ТРИФКОВИЋ: Албанци намеравају да пресеку коридор 10! 13.06.2019.     фото: З. Шапоњић Проф. др Срђа Трифковић упозорава да су апетитит Албанаца усмерени, не само на признање тзв. независности, већ и на пресецање Kоридора...

Opširnije..

Св. Петар желио да митрополит црногорски…

13-06-2019 Hits:17 vesti

Св. Петар желио да митрополит црногорски зависи од пећког патријарха

Св. Петар желио да митрополит црногорски зависи од пећког патријарха Континуитет црногорских напора за васпостављање поновног јединства Пећке Патријаршије у периоду од 1766. до 1920 године Од ИН4С - 13/06/2019       Пећка патријаршија Пише: Игуман Петар (Драгојловић) Чим су...

Opširnije..

Црна Гора не признаје НАТО жртве: Породи…

13-06-2019 Hits:27 vesti

Црна Гора не признаје НАТО жртве: Породице страдалих у Мурину да врате одштету држави

Црна Гора не признаје НАТО жртве: Породице страдалих у Мурину да врате одштету држави   Регион   13.06.2019 Пресуда по тужби породица жртава НАТО бомбардовања у Мурину, када је током бомбардовања 1999. западна војна Алијанса...

Opširnije..

Спомен-медаље за све учеснике рата 1999.

11-06-2019 Hits:31 vesti

Спомен-медаље за све учеснике рата 1999.

Спомен-медаље за све учеснике рата 1999.   Породицама погинулих и профeсионалним припадницима војске већ се уручују споменице „Двадесетогодишњица одбране отаџбине од НАТО агресије”   Аутор: Милан Галовићуторак, 11.06.2019. у 15:52   Војна споменица (Фото Министарство одбране)   Сви...

Opširnije..

Вучић: Положај српског народа у Црној Го…

11-06-2019 Hits:31 vesti

Вучић: Положај српског народа у Црној Гори веома тежак, разговараћу са представницима Срба

Вучић: Положај српског народа у Црној Гори веома тежак, разговараћу са представницима Срба Ми ћемо наредних дана сјести са нашим људима из Црне Горе, разговарати и изаћи са нашим ставовима, рекао...

Opširnije..

Бацковић: Владин закон о вјерским заједн…

11-06-2019 Hits:31 vesti

Бацковић: Владин закон о вјерским заједницама значи грађански рат у Црној Гори

Бацковић: Владин закон о вјерским заједницама значи грађански рат у Црној Гори Њима треба Острог симболички, Свети Василије и Свети Петар. Због тога желим да им поручим и подвучем – ко...

Opširnije..

Црна Гора се претвара у НАТО полигон за …

11-06-2019 Hits:32 vesti

Црна Гора се претвара у НАТО полигон за дејства према Србији и Русији

Црна Гора се претвара у НАТО полигон за дејства према Србији и Русији Стратегија одбране служи да се замаскира реалност у Црној Гори и да се створи слика да се без...

Opširnije..

Додик одбио захтјеве за распоређивање во…

11-06-2019 Hits:32 vesti

Додик одбио захтјеве за распоређивање војске према Црној Гори и Србији

Додик одбио захтјеве за распоређивање војске према Црној Гори и Србији Додик је поручио да на територији Републике Српске неће бити мигрантских центара Од ИН4С - 11/06/2019   Милорад Додик У Сарајеву је данас, због мигрантске кризе, одржана...

Opširnije..

Дачић: Следећи циљ Приштине је освајање …

11-06-2019 Hits:31 vesti

Дачић: Следећи циљ Приштине је освајање Трепче, могуће постављање бомби на КиМ

Дачић: Следећи циљ Приштине је освајање Трепче, могуће постављање бомби на КиМ © Tanjug / DRAGAN KUJUNDZIC Политика 11.06.2019 Следећи циљ Приштине је "освајање Трепче", упозорио је шеф српске дипломатије Ивица Дачић после седнице...

Opširnije..

Руски робот се креће генијално, али су с…

09-06-2019 Hits:32 vesti

Руски робот се креће генијално, али су свет покорили — српски мозгови

Руски робот се креће генијално, али су свет покорили — српски мозгови © Фото : ЕУРОБОТ Наука 22:26 09.06.2019 Сенка Милош   Студенти Факултета техничких наука из Новог Сада освојили су прво место на овогодишњем такмичењу...

Opširnije..

Украјина до врха напунила гол репрезента…

07-06-2019 Hits:34 vesti

Украјина до врха напунила гол репрезентације Србије

Понижење у Лавову: Украјина до врха напунила гол репрезентације Србије © AP Photo / Efrem Lukatsky Вести 22:53 07.06.2019 Фудбалска репрезентација Србије одиграла је свој други меч у квалификацијама за Европско првенство у Лавову...

Opširnije..

ДРАГОМИР АНЂЕЛКОВИЋ: Нови дарови НАТО Да…

06-06-2019 Hits:38 vesti

ДРАГОМИР АНЂЕЛКОВИЋ: Нови дарови НАТО Данајаца

ДРАГОМИР АНЂЕЛКОВИЋ: Нови дарови НАТО Данајаца 06.06.2019.     фото: З. Шапоњић Недавно је обелодањено да ће USAID – амeричкa агeнциja зa мeђунaрoдни рaзвoj – у наредном периоду улoжити осам милиона долара у oбрaзoвни систeм БиХ...

Opširnije..

СПАСОВДАН ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ

06-06-2019 Hits:29 vesti

СПАСОВДАН ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ

ВАЗНЕСЕЊЕ ГОСПОДЊЕ 06.06.2019 Вазнесење Господње празнује се четрдесет дана после Васкрса, тачније у четвртак шесте недеље после празника Васкрсења Христовог. На вечерњој служби која се служи у сриједу уочи Вазнесења врши...

Opširnije..

Besplatne akcije: Ovo su najčešći proble…

05-06-2019 Hits:45 vesti

Besplatne akcije: Ovo su najčešći problemi koje su građani imali prethodnih dana

    IzvorKamatica   05.05.2019          Od kako je počela podela dividendi aerodroma "Nikola Tesla", redakciji Kamatice se javio veliki broj naših sugrađana koji nisu mogli da podignu novac. U želji da pomognemo svima...

Opširnije..

Часлав Д. Копривица: Шта је, у ствари, п…

05-06-2019 Hits:42 vesti

Часлав Д. Копривица: Шта је, у ствари, патриотизам?

Часлав Д. Копривица: Шта је, у ствари, патриотизам? 05.06.2019.     Часлав Копривица (фото: Искра) У уводу за своју књигу Српски пут истакли сте да је у питању дело настало са циљем да се...

Opširnije..

„Нева“, „Куб“ и С-300: Српски ПВО на вој…

04-06-2019 Hits:44 vesti

„Нева“, „Куб“ и С-300: Српски ПВО на војној вежби са америчким и бугарским

„Нева“, „Куб“ и С-300: Српски ПВО на војној вежби са америчким и бугарским © Sputnik / Радоје Пантовић Вести 16:27 04.06.2019 Бугарски лист „Труд“ објавио је да ће јединице Противваздушне одбране (ПВО) војске Бугарске...

Opširnije..

Председник Државне думе пренео поруку Пу…

03-06-2019 Hits:41 vesti

Председник Државне думе пренео поруку Путина: Рачунајте на помоћ Русије

Председник Државне думе пренео поруку Путина: Рачунајте на помоћ Русије © Sputnik / Александар Милачић Политика 14:35 03.06.2019(освежено 14:46 03.06.2019) Никола Јоксимовић 0 650 Председник Државне думе Вјачеслав Володин пренео је данас посланицима српског парламента...

Opširnije..

Koliko će Srbija potrošiti novca za novu…

03-06-2019 Hits:55 vesti

Koliko će Srbija potrošiti novca za novu vazduhoplovnu tehniku?

[ANALIZA] Koliko će Srbija potrošiti novca za novu vazduhoplovnu tehniku? Prilikom poslednjeg susreta predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji se dogodio pre mesec dana na marginama foruma...

Opširnije..

Мирослав Лазански: Зидне новине Кфора ил…

02-06-2019 Hits:42 vesti

Мирослав Лазански: Зидне новине Кфора или крај бајке о статусној неутралности

Мирослав Лазански: Зидне новине Кфора или крај бајке о статусној неутралности недеља 02. јун 2019.16:23 Кфор на Косову није статусно неутралан, јер Кфор прима наређења од Јужног крила НАТО-а у Напуљу којим...

Opširnije..

Руски добровољац са Паштрика: Ако не сач…

02-06-2019 Hits:42 vesti

Руски добровољац са Паштрика: Ако не сачувамо српство, бићемо нико и ништа

Руски добровољац са Паштрика: Ако не сачувамо српство, бићемо нико и ништа Гледао сам око себе српске голобраде младиће. Прве неколико борбе показале су да они имају довољно срчаности у себи Од ИН4С - 01/06/2019 4   Алберт...

Opširnije..

Тајни план за Косово: Шта спремају Мерке…

02-06-2019 Hits:46 vesti

Тајни план за Косово: Шта спремају Меркелова и Макрон за самит у Паризу

Тајни план за Косово: Шта спремају Меркелова и Макрон за самит у Паризу © AFP 2019 / John MACDOUGALL Коментари и Аналитика 22:01 01.06.2019 Сенка Милош   Немачка канцеларка Ангела Меркел и премијер привремених косовских институција...

Opširnije..

Притвор до 30 дана за 11 ухапшених Срба …

31-05-2019 Hits:39 vesti

Притвор до 30 дана за 11 ухапшених Срба током акције РОСУ

Притвор до 30 дана за 11 ухапшених Срба током акције РОСУ © AP Photo / Visar Kryeziu Политика 23:00 31.05.2019(освежено 23:05 31.05.2019) Преузмите краћи линк 0 0 0 Основни суд у...

Opširnije..

Чепурин открио како су пребили руског ди…

31-05-2019 Hits:41 vesti

Чепурин открио како су пребили руског дипломату

САД ЈЕ НА СИГУРНОМ: Испитивали га као Светог Петра! Чепурин открио како су пребили руског дипломату 31.05.2019.     Повређени Михаил Красношчеков чека транспорт на ВМА из КБЦ Косовска Митровица ( Фото : Зоран...

Opširnije..

Жириновски: Надамо се да ће Србија затра…

31-05-2019 Hits:38 vesti

Жириновски: Надамо се да ће Србија затражити подршку руководства Русије, а ми ћемо ту подршку у пуном обиму пружити

Жириновски: Надамо се да ће Србија затражити подршку руководства Русије, а ми ћемо ту подршку у пуном обиму пружити Објављено: 31.05.2019.год.   Жириновски код амбасаде Србије у Москви, фото: Владимир Жириновски     Либерално...

Opširnije..

Чепурин: Велики планови за руско-српске …

30-05-2019 Hits:39 vesti

Чепурин: Велики планови за руско-српске односе

Чепурин: Велики планови за руско-српске односе 30.05.2019.     Фото: Tanjug / Димитрије Гол Имамо велике планове за будућност руско-српских односа и можемо да очекујемо велики напредак у будућности, изјавио је данас амбасадор Русије...

Opširnije..

Милачић Србима на Косову: Браћо, довољан…

29-05-2019 Hits:48 vesti

Милачић Србима на Косову: Браћо, довољан је само један позив

Милачић Србима на Косову: Браћо, довољан је само један позив Права Црна Гора Регион 12:12 28.05.2019 Права Црна Гора, коју предводи Марко Милачић, најоштрије осуђује нови упад полицијске јединице РОСУ под командом Рамуша Харадинаја...

Opširnije..

Три разлога зашто су европски избори важ…

24-05-2019 Hits:57 vesti

Три разлога зашто су европски избори важни за Србију

Три разлога зашто су европски избори важни за Србију © AP Photo / Luca Bruno Већина европских политичара свесна је да на изборима за Европски парламент који су управо стартовали стиже рачун...

Opširnije..

Зашто нема ветерана РС у нацрту закона

21-05-2019 Hits:67 vesti

Зашто нема ветерана РС у нацрту закона

Зашто нема ветерана РС у нацрту закона   Аутор: Мирјана Чекеревацпетак, 17.05.2019. у 11:39   Пале, 1993. године (Фото Томислав Јањић)   Посланици српског парламента искористили су јуче могућност за постављање питања на почетку седнице да...

Opširnije..

Може ли закон да омогући одузимање имови…

21-05-2019 Hits:54 vesti

Може ли закон да омогући одузимање имовине СПЦ

Може ли закон да омогући одузимање имовине СПЦ Аутор: Новица Ђурићуторак, 21.05.2019. у 22:55 Манастир Острог (Фото А. Васиљевић) Од нашег сталног дописника Подгорица – Влада Душка Марковића усвојила је предлог закона о...

Opširnije..

Грчки авиони започели прве заштитне прел…

21-05-2019 Hits:54 vesti

Грчки авиони започели прве заштитне прелете над Северном Македонијоm

Грчки авиони започели прве заштитне прелете над Северном Македонијом © AFP 2019 / MINISTRY OF DEFENCE / HO Регион 11:14 21.05.2019 Са два сата прелета кроз ваздушни простор Северне Македоније, јутрос од 7.30 до...

Opširnije..

Зло и добро нам је са Србијом, њена судб…

20-05-2019 Hits:55 vesti

Зло и добро нам је са Србијом, њена судбина је и наша

Зло и добро нам је са Србијом, њена судбина је и наша Савез Срба из Црне Горе, са сједиштем у Београду, није политичка организација, већ желимо да будемо покретачка снага Срба...

Opširnije..

Командант Западног војног округа Оружан…

20-05-2019 Hits:65 vesti

Командант Западног војног округа Оружаних снага Руске Федерације генерал-пуковник Александар Журављов састао се у Нишу са командантом Копнене војске генерал-потпуковником Милосавом Симовићем.

У оквиру посете Министарству одбране и Војсци Србије, командант Западног војног округа Оружаних снага Руске Федерације генерал-пуковник Александар Журављов састао се у Нишу са командантом Копнене војске генерал-потпуковником Милосавом Симовићем. Генерали...

Opširnije..

Са „Панциром“ не може да се понови девед…

19-05-2019 Hits:63 vesti

Са „Панциром“ не може да се понови деведесет девета

Са „Панциром“ не може да се понови деведесет девета За време војне параде у Нишу Србија је очекивала да види посебну „посластицу“ — противавионски систем „Панцир С1“. „Посластицу“ је и добила...

Opširnije..

Почела вежба „Обазриви вук 19“

14-05-2019 Hits:68 vesti

Почела вежба „Обазриви вук 19“

Почела вежба „Обазриви вук 19“ Свечаном церемонијом отварања, данас је у бази „Југ“ почела међународна вежба „Обазриви вук 19“, која се одржава од 13. до 24. маја. На вежби...

Opširnije..

Генерал Лазаревић одговорио Скоту: Ћутит…

13-05-2019 Hits:74 vesti

Генерал Лазаревић одговорио Скоту: Ћутите о једној истини!

Генерал Лазаревић одговорио Скоту: Ћутите о једној истини!   Никада ни за један злочин, ни за једно убиство, ни за једну смрт било кога и било где нисам био оптужен, ни суђен...

Opširnije..

Српски понос: Моћ система „Шумадија“, ко…

13-05-2019 Hits:80 vesti

Српски понос: Моћ система „Шумадија“, који је имао премијеру у Нишу

Српски понос: Моћ система „Шумадија“, који је имао премијеру у Нишу Да Србија може да се такмичи и са много развијенијим земљама, не само у производњи муниције већ и по сложеним...

Opširnije..

Дачић: Руски гасовод је главни узрок пол…

13-05-2019 Hits:73 vesti

Дачић: Руски гасовод је главни узрок политичког притиска на Београд

Дачић: Руски гасовод је главни узрок политичког притиска на Београд 13.05.2019.     (Ивица Дачић) Фото: З. Шапоњић Запад врши притисак на Београд због развоја односа са Русијом и другим земљама, изјавио је министар...

Opširnije..

Они служе Србији!

12-05-2019 Hits:65 vesti

Они служе Србији!

 Војска Србије и Министарство унутрашњих послова приказали су данас у Нишу своју снагу, припремљеност и способност на паради „Одбрана слободе“. У нашој галерији можете погледати чиме се то наша војска...

Opširnije..

Свети Василије Острошки

12-05-2019 Hits:65 vesti

Свети Василије Острошки

29. април по јулијанском календару На данашњи дан у нашој светој, саборној и апостолској Цркви прослављају се: – Св. Василије Острошки – Св. Девет мученика у Кизику – Преп. Мемнон чудотворац   1...

Opširnije..

Генерал Лазаревић је херој!

11-05-2019 Hits:64 vesti

Генерал Лазаревић је херој!

Генерал Лазаревић је херој! 11.05.2019. Ево већ, други дан заредом, запомажу наслови и текстови из београдске штампе. Јауци из новинских текстова чују се до неба. Тешки су небу, још тежи земљи. „Ратни...

Opširnije..

АМЕРИЧКА ОЦЕНА ПАРАДЕ У НИШУ: Србија дем…

11-05-2019 Hits:73 vesti

АМЕРИЧКА ОЦЕНА ПАРАДЕ У НИШУ: Србија демонстрира силу због Косова и савезништва са Русијом!

АМЕРИЧКА ОЦЕНА ПАРАДЕ У НИШУ: Србија демонстрира силу због Косова и савезништва са Русијом! 10.05.2019. фото: © Министарство одбране Србије Америчка агенција АП објавила је да Србија одржава војну параду којом обележава Дан...

Opširnije..

Напад олигархије: Штаб у Даблину против …

11-05-2019 Hits:66 vesti

Напад олигархије: Штаб у Даблину против свих који су лојални својој држави

Напад олигархије: Штаб у Даблину против свих који су лојални својој држави   © AP Photo / Jeff Chiu Анализе и мишљења         07:03 11.05.2019 „Фејсбук" је уочи гласања за Европски парламент отворио штаб из кога...

Opširnije..

Дејан Берић: Први пут униформа Србије и …

10-05-2019 Hits:71 vesti

Дејан Берић: Први пут униформа Србије и ДНР-а једна поред друге

Дејан Берић: Први пут униформа Србије и ДНР-а једна поред друге  10.05.2019.год.   Генерал Лазовић, генерал Делић, пуковник Дани и капетан Берић, фото: Дејан Берић   У "Бесмртном пуку" у Москви као српска...

Opširnije..

Како проширити истину о Дану победе?

10-05-2019 Hits:59 vesti

Како проширити истину о Дану победе?

Како проширити истину о Дану победе?   петак 10. мај 2019. Ако хоће да свет сазна истину о Другом светском рату, Русија мора променити приступ и почети више да се ослања на модерне...

Opširnije..

„ОДБРАНА СЛОБОДЕ“ показала снагу Србије…

10-05-2019 Hits:65 vesti

 „ОДБРАНА СЛОБОДЕ“ показала снагу Србије

10.09.2019. „ОДБРАНА СЛОБОДЕ“ показала снагу Србије Председник Србије и врховни командант Војске Србије Александар Вучић оценио је данашњи приказ оценом врло добар Приказ способности Војске Србије и Министарства унутрашњих послова...

Opširnije..

Грађани Београда марширали у част својих…

09-05-2019 Hits:89 vesti

Грађани Београда марширали у част својих предака

Грађани Београда марширали у част својих предака   © Sputnik / Дејан Симић 2 / 5 Политика   09.05.2019 Никола Јоксимовић   Грађани Београда четврту годину учествовали су у „Бесмртном пуку“, маршу који треба да подсети на претке...

Opširnije..

ЦРНА ГОРА: Андрија Мандић и Милан Кнежев…

09-05-2019 Hits:75 vesti

ЦРНА ГОРА: Андрија Мандић и Милан Кнежевић осуђени на по пет година затвора!

ЦРНА ГОРА: Андрија Мандић и Милан Кнежевић осуђени на по пет година затвора! 09.05.2019.   Судија Сузана Мугоша чита пресуду (Фото:РТЦГ) Виши суд у Подгорици прогласио је за криве све оптужене за покушај...

Opširnije..

Путин: Русија ће чинити све што је потре…

09-05-2019 Hits:71 vesti

Путин: Русија ће чинити све што је потребно да јача свој војни потенцијал

Путин: Русија ће чинити све што је потребно да јача свој војни потенцијал     © Sputnik / Алексей Никольский   Русија 09:54 09.05.2019 Руски председник Владимир Путин поручио је у говору на Паради победе на Црвеном...

Opširnije..

Дан победе – Парада победе, војни спекта…

09-05-2019 Hits:86 vesti

Дан победе – Парада победе, војни спектакл који гледа цео свет – демонстрација моћи руске војске

     Дан победе се заправо слави током три различита дана: 7. маја, како „прослављају“ земље Комонвелта, 8. маја, како га прославља велики део Европе и 9. маја, као део „социјалистичког наслеђа“.   Дан...

Opširnije..

Генерална проба Приказа способности Војс…

08-05-2019 Hits:69 vesti

Генерална проба Приказа способности Војске Србије и Министарства унутрашњих послова „Одбрана слободе“

Генерална проба Приказа способности Војске Србије и Министарства унутрашњих послова „Одбрана слободе“  08.05.2019.год.   фото: © Министарство одбране Србије   AddThis Sharing Buttons Share to Facebook 47Share to ViberShare to TwitterShare to LinkedInShare to Vkontakte1Share to...

Opširnije..

Бећковић: Пресуда Мандићу и Кнежевићу би…

08-05-2019 Hits:73 vesti

Бећковић: Пресуда Мандићу и Кнежевићу биће пресуда Црној Гори

Бећковић: Пресуда Мандићу и Кнежевићу биће пресуда Црној Гори Према његовим ријечима, Црна Гора не суди ником другом, нити би се усудила да суди било коме осим Србима. Од ИН4С - 08/05/2019   Одбор за одбрану Андрије...

Opširnije..

Св. апостол и јеванђелист Марко

08-05-2019 Hits:87 vesti

Св. апостол и јеванђелист Марко

  На данашњи дан у нашој светој, саборној и апостолској Цркви прослављају се: – Св. апостол и јеванђелист Марко – Св. Аниан, други епископ Александријски 1. Св. апостол и јеванђелист Марко. ...

Opširnije..

На Сабору СПЦ у четвртак Косово прва тем…

08-05-2019 Hits:70 vesti

На Сабору СПЦ у четвртак Косово прва тема

На Сабору СПЦ у четвртак Косово прва тема     07. мај 2019. Сабор ће, како се најављује, размотрити учинак дипломатских активности везаних за правну и политичку будућност Косова и Метохије Ситуација на Косову...

Opširnije..

Последње припреме за војну параду у Нишу…

08-05-2019 Hits:78 vesti

Последње припреме за војну параду у Нишу

Последње припреме за војну параду у Нишу     Вести 22:15 07.05.2019 Више од 4.000 припадника Војске Србије и Министарства унутрашњих послова интензивно се припрема за приказ способности који ће бити одржан 10. маја 2019...

Opširnije..

Србија у петак на војној паради представ…

07-05-2019 Hits:80 vesti

Србија у петак на војној паради представља моћни руски „Панцир“?

Србија у петак на војној паради представља моћни руски „Панцир“? Уколико би се ове најаве испоставиле као тачне, Србија би постала једина земља у овом дијелу Европе која ће имати тако...

Opširnije..

Ко прекраја историју

06-05-2019 Hits:82 vesti

Ко прекраја историју

Ко прекраја историју Аутор: Мирослав Лазанскинедеља, 05.05.2019. у 10:04 Гледао сам ових празничних дана мало телевизије драгих нам суседа. Па тако, на ХРТ 4 набасах на емисију која се бави ревизијом историје...

Opširnije..

КУД ИДЕ ОВАЈ СВЕТ: Канађанин осуђен за „…

05-05-2019 Hits:82 vesti

КУД ИДЕ ОВАЈ СВЕТ: Канађанин осуђен за „насиље у породици“ јер одбија да своју девојчицу сматра – дечаком 05.05.2019.   ВРХОВНИ суд канадске Британске Колумбије осудио је за „породично насиље“ оца...

Opširnije..

Хотел Бристол остао без надзора, војни п…

04-05-2019 Hits:84 vesti

Хотел Бристол остао без надзора, војни пензионери смештени у њему забринути за безбедностОбјављено: 2.05.2019Војна установа (ВУ) Дедиње која је до сада контролисала улазак у хотел Бристол у којем су смештени...

Opširnije..

ОДЛАЗАК ВОЈНЕ ПИЛОТСКЕ ЛЕГЕНДЕ: Преминуо…

04-05-2019 Hits:95 vesti

ОДЛАЗАК ВОЈНЕ ПИЛОТСКЕ ЛЕГЕНДЕ: Преминуо пуковник ЈНА Суад Хамзић

ОДЛАЗАК ВОЈНЕ ПИЛОТСКЕ ЛЕГЕНДЕ: Преминуо пуковник ЈНА Суад Хамзић Р. Др. | 03. мај 2019. 21:14 | Легенда Ратног ваздухопловства и један од најпознатијих пилота Југословенске народне армије, пуковник у пензији Суад...

Opširnije..

Бернар Анри Леви, распали шездесетосмаш…

03-05-2019 Hits:126 vesti

Бернар Анри Леви, распали шездесетосмаш, корумпирани интелектуалац, рутави писац чије књиге више нико и не чита!

Емир Кустурица Бернар Анри Леви, распали шездесетосмаш, корумпирани интелектуалац, рутави писац чије књиге више нико и не чита! 03.05.2019. (Емир Кустурица) Фото: М. Цветковић Бернар Анри Леви је познат по томе што је свуда...

Opširnije..

Радован Караџић у Подгорици: У Црној Гор…

03-05-2019 Hits:63 vesti

Радован Караџић у Подгорици: У Црној Гори има више Срба од оних који кажу да су Срби

Радован Караџић у Подгорици: У Црној Гори има више Срба од оних који кажу да су Срби Уколико хоћеш да је дијете и држава твоја ти мораш да је правиш сам. Од ИН4С - 03/05/2019 9   Радован...

Opširnije..

Како су Путин и Си помрсили конце Меркел…

03-05-2019 Hits:79 vesti

Како су Путин и Си помрсили конце Меркеловој и Макрону

Берлински самит је показао да ове године неће бити ништа од споразума Београда и Приштине, а Србија ни нема разлога да жури јер време ради за нас, сматрају експерти, који...

Opširnije..

Шта славимо и чега се одричемо: Kако је …

01-05-2019 Hits:87 vesti

Шта славимо и чега се одричемо: Kако је пропао 1. мај?

Шта славимо и чега се одричемо: Kако је пропао 1. мај?  1.05.2019Празници као што је првомајски Међународни празник рада или осмомартовски Дан жена, иако несумњиво симболи цивилизацијског напретка, данас се најчешће...

Opširnije..

Руски експерти о Берлину: Модели који се…

01-05-2019 Hits:93 vesti

Руски експерти о Берлину: Модели који се нуде нису примењиви за Балкан

Руски експерти о Берлину: Модели који се нуде нису примењиви за Балкан   Самит у Берлину показао је да је косовски конфликт у ћорсокаку и да нема нарочитих полуга да се то...

Opširnije..

Како је Србија изненада победила усред Б…

30-04-2019 Hits:93 vesti

Како је Србија изненада победила усред Берлина

Како је Србија изненада победила усред Берлина   Колумнисти 20:11 30.04.2019 Душан Пророковић Александар Вучић се из Берлина враћа као несумњиви победник. У размени фигура на „косовској табли“ он је поправио своју позицију, што је...

Opširnije..

НА ЗАПАДУ НИШТА НОВО: Оштар напад на Срп…

29-04-2019 Hits:88 vesti

НА ЗАПАДУ НИШТА НОВО: Оштар напад на Српску и Србију са свих стана — у Берлину без помака, наставак у Паризу

НА ЗАПАДУ НИШТА НОВО: Оштар напад на Српску и Србију са свих стана — у Берлину без помака, наставак у Паризу 30.04.2019.   Александар Вучић Закључак самита је да настављамо разговоре у ужем формату...

Opširnije..

Митрополит Амфилохије: Срамота је како с…

29-04-2019 Hits:92 vesti

Митрополит Амфилохије: Срамота је како се држава Србија понела према Милошевићу и његовој породици

Митрополит Амфилохије: Срамота је како се држава Србија понела према Милошевићу и његовој породици 29.04.2019.     Фото: З. Шапоњић Бивши председник СРЈ и Србије Слободан Милошевић и његова недавно преминула супруга Мира требало...

Opširnije..

Србија са штитом Москве и Пекинга прилаз…

29-04-2019 Hits:92 vesti

Србија са штитом Москве и Пекинга прилази новој замци Запада

Србија са штитом Москве и Пекинга прилази новој замци Запада 08:00 29.04.2019 Председник Србије Александар Вучић боравиће у Берлину 29. и 30. априла 2019. године, где ће учествовати на састанку о Западном...

Opširnije..

Велики празник мирио војске: Васкрс на С…

28-04-2019 Hits:109 vesti

Велики празник мирио војске: Васкрс на Солунском фронту

Велики празник мирио војске: Васкрс на Солунском фронту Ови и многи други догађаји из наше историје остали су нажалост непознати широј српској јавности, зато данас сто године касније Ускрс обележавамо у...

Opširnije..

Васкрсење Христово

28-04-2019 Hits:98 vesti

Васкрсење Христово

Васкрсење Христово Васкрсење Христово је највећи догађај у историји. По њему се хришћанство разликује од свих осталих религија. Оснивачи свих других религија су смртници, док је Глава Цркве васкрсли Христос. Васкрсење Христово...

Opširnije..

Патријарх: Не припадам ниједној политици…

27-04-2019 Hits:82 vesti

Патријарх: Не припадам ниједној политици, молим се за јединство народа

Патријарх: Не припадам ниједној политици, молим се за јединство народа   петак 26. април 2019. Поглавар СПЦ је рекао да "без јединства нашег, нама нема опстанка на овој ветрометини" Поглавар Српске православне цркве (СПЦ)...

Opširnije..

Партијама и даље највише новца стиже из …

27-04-2019 Hits:88 vesti

Партијама и даље највише новца стиже из буџета

Партијама и даље највише новца стиже из буџета До јуче је у регистар антикорупцијске агенције било унето 106 финансијских извештаја странака за 2018. годину Аутор: Биљана Баковићпетак, 26.04.2019. у 22:00 Ни прет­ход­на 2018...

Opširnije..

MИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЈЕ: Ово је вријеме Ју…

26-04-2019 Hits:93 vesti

MИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЈЕ: Ово је вријеме Јуде-издајника који господаре Европом

МИТРОПОЛИТ АМФИЛОХИЈЕ: Ово је вријеме Јуде-издајника који господаре Европом 25.04.2019.     Митрополит Амфилохије (Фото: З. Шапоњић) Митрополит црногорско-приморски Амфилохије казао је да ово вријеме Јуде-издајника, који никада нијесу били моћни и силни као...

Opširnije..

Додик: За длаку смо закаснили да похапси…

25-04-2019 Hits:96 vesti

Додик: За длаку смо закаснили да похапсимо британске шпијуне

Додик: За длаку смо закаснили да похапсимо британске шпијуне   У интервјуу за Спутњик, представник Срба у Председништву БиХ Милорад Додик објашњава зашто још увек није формиран Савет министара БиХ, због чега...

Opširnije..

На само 300 километара НАТО има циљ да у…

25-04-2019 Hits:95 vesti

На само 300 километара НАТО има циљ да угуши два српска интереса   Балкан у савременој геополитичкој архитектури Европе има веома велики стратегијски значај, рекао је Митар Ковач, директор Евроазијског безбедносног форума...

Opširnije..

Усвојен лекс специјалис за „швајцарце“

25-04-2019 Hits:89 vesti

Усвојен лекс специјалис за „швајцарце“

Усвојен лекс специјалис за „швајцарце“   10:41 25.04.2019 Скупштина Србије усвојила је Закон о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарских францима. Овај закон је резултат компромисног решења између државе, удружења грађана и банака. Грађани ће имати...

Opširnije..

ЛАЗАНСКИ: Толстој је предвидео НАТО опко…

24-04-2019 Hits:84 vesti

ЛАЗАНСКИ: Толстој је предвидео НАТО опкољавање Русије

ЛАЗАНСКИ: Толстој је предвидео НАТО опкољавање Русије 24.04.2019.     Фото: З. Шапоњић Лав Толстој је у свом роману „Рат и мир“ написао „да је уочи 1812. године дошло до концентрисања западноевропских снага које...

Opširnije..

Амерички бомбардери који су нас бомбардо…

24-04-2019 Hits:99 vesti

Амерички бомбардери који су нас бомбардовали прилазе Србији

САЗНАЈЕМО: Амерички бомбардери који су нас бомбардовали прилазе Србији   © Flickr / US Air Force Политика  24.04.2019 Сенка Милош   Северна Македонија биће од 20. маја до 15. јула полигон за највећу међународну вежбу НАТО-а у...

Opširnije..

Ново српско војно теренско возило на риг…

23-04-2019 Hits:93 vesti

Ново српско војно теренско возило на ригорозним тестовима (фото)

Ново српско војно теренско возило на ригорозним тестовима (фото)   © Фото : Министарство одбране Политика 10:43 23.04.2019 Војнотехнички институт у сарадњи са привредним друштвом „Застава ТЕРВО“ из Крагујевца учествовао је у пројектовању новог теренског...

Opširnije..

Музеј жртава геноцида иницира пребројава…

22-04-2019 Hits:101 vesti

Музеј жртава геноцида иницира пребројавање жртава рата деведесетих

  Музеј жртава геноцида годинама ради на ревизији пописа спроведеног 1964. и 1965. у бившој Југославији Од ИН4С - 22/04/2019       Илустрација   Како би се утврдио барем приближан број грађана Србије страдалих у ратовима деведесетих, београдски Музеј жртава...

Opširnije..

ВЕЛИКО СРЦЕ 63. БРИГАДЕ: Падобранци прик…

22-04-2019 Hits:81 vesti

ВЕЛИКО СРЦЕ 63. БРИГАДЕ: Падобранци прикупљају средства за руски храм

ВЕЛИКО СРЦЕ 63. БРИГАДЕ: Падобранци прикупљају средства за руски храм 22.04.2019.     Фото: принтскрин, РТС Многе зграде у Београду, попут Владе, Патријаршије, цркве Ружице на Калемегдану, пројектовали су и градили руски архитекти који...

Opširnije..

СКОПЉЕ: „Одлучан ударац“ Америке на гран…

21-04-2019 Hits:97 vesti

СКОПЉЕ: „Одлучан ударац“ Америке на граници Србије, стиже 2.000 војника, међу њима 100 Црногораца

СКОПЉЕ: „Одлучан ударац“ Америке на граници Србије,                  стиже 2.000 војника, међу њима 100 Црногораца 21.04.2019.     НАТО (Фото: Sputnik/ CC0 / Public domain/U.S. Army Europe) На 130. седници Владе Републике Северне Македоније одобрена је...

Opširnije..

МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ: Скот открио шта Вучић…

21-04-2019 Hits:96 vesti

МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ: Скот открио шта Вучића чека у Берлину!

МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ: Скот открио шта Вучића чека у Берлину! 21.04.2019.   Фото: З. Шапоњић Његова екселенција амбасадор САД у Србији Кајл Скот ризиковао је озбиљан инцидент у Основној школи „Жарко Зрењанин” у Апатину...

Opširnije..

Ко је Владимир Зеленски, нови председник…

21-04-2019 Hits:129 vesti

Ко је Владимир Зеленски, нови председник Украјине?

21.04.2019. Ко је Владимир Зеленски, нови председник Украјине? Шта његова победа доноси тој земљи? Судећи по подацима излазних анкета, комичар Владимир Зеленски побеђује у другом кругу председничких избора са 73,2 одсто гласова, док...

Opširnije..

Опело под липом - САХРАЊЕНА МИРЈАНА МАРК…

21-04-2019 Hits:116 vesti

Опело под липом - САХРАЊЕНА МИРЈАНА МАРКОВИЋ

САХРАЊЕНА МИРЈАНА МАРКОВИЋ   Опело под липом   Аутор: Дарко Пејовић, Ана Вуковић, недеља, 21.04.2019. у 11:00   (Фотографије Ненад Неговановић)   Пожаревац – Благословен бог наш... Звекет ланца на кандилу стопио се са штектањем и зујањем десетина фото-апарата...

Opširnije..

Хоће ли се Србија усудити да замрзне Бри…

21-04-2019 Hits:116 vesti

Хоће ли се Србија усудити да замрзне Бриселски споразум?

Хоће ли се Србија усудити да замрзне Бриселски споразум?   21.04.2019. Весна Микић из Српске листе казала је да не постоје одговарајуће реципрочне мере које Београд може да примени према Приштини, осим да...

Opširnije..

Војска Србије оснива спортску чету

20-04-2019 Hits:97 vesti

Војска Србије оснива спортску чету

  20.04.2019.   (Фото Министарство одбране)   Војска Србије своју снагу дугује људима. Ми смо данас наградили најбоље припаднике Војске Србије и они су изабрани на основу мишљења њихових колектива и на основу људи са...

Opširnije..

Звони будилник из Москве: Запад ћути на …

20-04-2019 Hits:94 vesti

Звони будилник из Москве: Запад ћути на албански „план А“, али Русија ступа на сцену

Звони будилник из Москве: Запад ћути на албански „план А“, али Русија ступа на сцену   Премијер Албаније Еди Рама поново је изјавио да је Косово за њега „део Албаније“, али је...

Opširnije..

Не постоји ни један разлог да Српска уђе…

19-04-2019 Hits:99 vesti

Не постоји ни један разлог да Српска уђе НАТО, а много – да то нипошто не учини

Не постоји ни један разлог да Српска уђе НАТО, а много – да то нипошто не учини април 18, 2019   ТРИБИНА „ЗАШТО СРПСКА НЕЋЕ У НАТО?“ У ОРГАНИЗАЦИЈИ СоС И ПРЕДСТАВНИШТВА РС...

Opširnije..

Завршен митинг „Будућност Србије“ у Беог…

19-04-2019 Hits:103 vesti

Завршен митинг „Будућност Србије“ у Београду

Завршен митинг „Будућност Србије“ у Београду   петак 19. април 2019.21:01 У Београду је одржан скуп у оквиру кампање "Будућност Србије". Према процени МУП-а, окупило се између 140.000 и 150.000 грађана У Београду је...

Opširnije..

Држава изгубила спор против наследника р…

18-04-2019 Hits:103 vesti

Држава изгубила спор против наследника ратног ветерана

Држава изгубила спор против наследника ратног ветерана   Одбијен захтев Министарства борачка и социјална питања за исплату више од 270.000 динара са затезном каматом   Аутор: Слободан Ћирићчетвртак, 18.04.2019. у 20:00   Припадници ЈНА на ратишту...

Opširnije..

СЛОБОДАН АНТОНИЋ: Еврима против „српског…

16-04-2019 Hits:94 vesti

СЛОБОДАН АНТОНИЋ: Еврима против „српског национализма“ и „руског малигног утицаја“

СЛОБОДАН АНТОНИЋ: Еврима против „српског национализма“ и „руског малигног утицаја“ 16.04.2019.     Др Слободан Антонић (Фото: in4s.net) У борби против „српског национализма“ и „малигног руског утицаја„ у Србију и Републику Српску упумпавају се...

Opširnije..

Како реформисати бирократију: кинески пр…

16-04-2019 Hits:97 vesti

Како реформисати бирократију: кинески пример

Како реформисати бирократију: кинески пример ЛУКА МРКОБРАДА  15. април 2019. Кинеско искуство у трансформацији бирократског апарата нуди решења која Срби могу искористити за јачање своје државе и економије Снажна, добро организована и ефикасна...

Opširnije..

ГОТОВИНА ИНСТРУКТОР: Хрватски ветерани и…

16-04-2019 Hits:103 vesti

ГОТОВИНА ИНСТРУКТОР: Хрватски ветерани из „Олује“ обучавају Албанце за напад на север Косова и Метохије

ГОТОВИНА ИНСТРУКТОР: Хрватски ветерани из „Олује“ обучавају Албанце за напад на север Косова и Метохије 16.04.2019. - 11:49 Фото: З. Шапоњић Хрвати обучавају официре тзв. Војске Косова. Њихова искуства занимају Приштину због тежње...

Opširnije..

Вучић: Лаж је да је на протесту било 50…

15-04-2019 Hits:121 vesti

Вучић: Лаж је да је на протесту било 50.000 људи

Вучић: Лаж је да је на протесту било 50.000 људи 14:48 14.04.2019 Коментаришући јучерашњи протест опозиције одржан у Београду, председник Србије Александар Вучић истакао је да нису тачни наводи Спутњика да се...

Opširnije..

Патријарх из Призрена: Српски народ неће…

15-04-2019 Hits:89 vesti

Патријарх из Призрена: Српски народ неће никад моћи да прихвати поделу

Патријарх из Призрена: Српски народ неће никад моћи да прихвати поделу 15.04.2019.     Фото: Танјуг Другог дана посете метохијским срединама, Патријарх српски Иринеј поручио је: „Оно што чујемо о некој подели, о неком компромису...

Opširnije..

Патријарх Иринеј: Србија без Косова и Ме…

14-04-2019 Hits:104 vesti

Патријарх Иринеј: Србија без Косова и Метохије није Србија

Патријарх Иринеј: Србија без Косова и Метохије није Србија Српски патријарх је рекао да је Косово и Метохија, поред свега што се чини да се задржи у оквиру Србије као Света...

Opširnije..

Тајна великог конвоја: Како је 252. окло…

14-04-2019 Hits:101 vesti

Тајна великог конвоја: Како је 252. оклопна бригада неопажено пребачена на Косово и Метохију

Тајна великог конвоја: Како је 252. оклопна бригада неопажено пребачена на Косово и Метохију Објављено: 14.04.2019.   Oперација Војске Југославије изведена на почетку НАТО агресије јединствена је после Другог светског рата, односно након...

Opširnije..

Грађани Србије у раљама банака

13-04-2019 Hits:101 vesti

Грађани Србије у раљама банака

13.02.2019. Држава би требало да забрани рекламирање готовинских кредита као што је забранила рекламирање цигарета     Велики број грађана дубоко је загазио у клопку дуга из које се не може изаћи без...

Opširnije..

ПЕТ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ РАСПАД ЕВРОПСК…

13-04-2019 Hits:109 vesti

ПЕТ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ РАСПАД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НЕИЗБЕЖАН

ПЕТ РАЗЛОГА ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ РАСПАД ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ НЕИЗБЕЖАН   13.04.2019. Стотине милијарди евра подршке, које су формално дате да “подстакну” Источну Европу на то да почне да живи на основу сопствене снаге...

Opširnije..

У Вишеграду обиљежен Дан руских добровољ…

12-04-2019 Hits:107 vesti

У Вишеграду обиљежен Дан руских добровољаца.

ВИШЕГРАД: Жртва добровољаца из Русије не смије бити заборављена 12.04.2019. - 20:38 ИСКРА   У Вишеграду је обиљежен Дан руских добровољаца. Прошло је 26 година од њиховог страдања за слободу српског народа у Одбрамбено-...

Opširnije..

Мирослав Лазански нови амбасадор Србије …

11-04-2019 Hits:127 vesti

Мирослав Лазански нови амбасадор Србије у Русији

Мирослав Лазански нови амбасадор Србије у Русији среда, 10. апр 2019, 23:34 -> 23:42 Извор: Танјуг   Нови амбасадор Србије у Русији биће посланик у клубу СНС-а у српском парламенту и војни коментатор Мирослав Лазански, објавиле...

Opširnije..

Једногласном одлуком посланика: Свети Са…

10-04-2019 Hits:119 vesti

Једногласном одлуком посланика: Свети Сава званични празник у Румунији

Једногласном одлуком посланика: Свети Сава званични празник у Румунији На позив румунског парламента, сједници поводом свечаног проглашења празника Светог Саве присуствовао је епископ будимски и администратор темишварски Лукијан Од ИН4С - 10/04/2019 2       Свети Сава   Румунски парламент прогласио...

Opširnije..

КУСТУРИЦА: У Србији немогуће снимити фил…

10-04-2019 Hits:127 vesti

КУСТУРИЦА: У Србији немогуће снимити филм о НАТО бомбардовању СРЈ

КУСТУРИЦА: У Србији немогуће снимити филм о НАТО бомбардовању СРЈ 10.04.2019.     Емир Кустурица (Фото: М. Цветковић) Режисер Емир Кустурица изјавио је да је у Србији немогуће снимити филм о НАТО бомбардовању СР...

Opširnije..

МИЛО ЗА ДРАГО: Врховни савет безбедности…

09-04-2019 Hits:117 vesti

МИЛО ЗА ДРАГО: Врховни савет безбедности Ирана прогласио Војску САД и Владу терористичком организацијом

МИЛО ЗА ДРАГО: Врховни савет безбедности Ирана прогласио Војску САД и Владу терористичком организацијом 08.04.2019. - 20:14   фото: © Reuters / Khalid al-Mousily / RT Као одговор на одлуку Вашингтона да стави Иранску...

Opširnije..

АМЕРИЧКИ ПРОФЕСОР ТВРДЊАМА ШОКИРАО: Југо…

08-04-2019 Hits:130 vesti

АМЕРИЧКИ ПРОФЕСОР ТВРДЊАМА ШОКИРАО: Југославију је Вашингтон „разорио“ 1974.

АМЕРИЧКИ ПРОФЕСОР ТВРДЊАМА ШОКИРАО: Југославију је Вашингтон „разорио“ 1974. 08.04.2019.     Фото: intermagazin.rs ОДЛУКУ да се уништи Југославија званично је донео Вашингтон још 1974. године, у време Ричарда Никсона, а крвави део посла су...

Opširnije..

Бранко Радун: Изборна „комбинаторика“

07-04-2019 Hits:117 vesti

Бранко Радун: Изборна „комбинаторика“

  6. априла 2019. Медијске најаве али и најава владајуће странке о могућности парламентарних избора и о одговору опозиције на «изазов» постаје главна чаршијска тема. Велике светске теме као што...

Opširnije..

Дан када смо бомбардовали Рајх

07-04-2019 Hits:120 vesti

Дан када смо бомбардовали Рајх

Дан када смо бомбардовали Рајх  06.04.2019.год.   Немачки војници гасе пожар послије бомбардовања жељезничког чвора у Грацу, 6.4.1941. Освета краљевског ваздухопловства за бомбардовање Београда и скривене историјске чињенице о контраудару бомбардера краљевског ваздухопловства Већина...

Opširnije..

Благовести

07-04-2019 Hits:134 vesti

 Благовести

 25. март по јулијанском календару На данашњи дан у нашој светој, саборној и апостолској Цркви прослављају се: – Благовести. – Свети мученици Пелагија, Теодосија и Дула.      1. Благовести. Када се Пресветој...

Opširnije..

НОВИ ШОК ИЗ ФРАНЦУСКЕ: Србија неће у ЕУ …

06-04-2019 Hits:122 vesti

НОВИ ШОК ИЗ ФРАНЦУСКЕ: Србија неће у ЕУ ни 2025!   06.04.2019. Србија неће постати чланица Европске уније ни 2025. године сматра девет од 12 кандидата француских политичких партија на предстојећим европским изборима...

Opširnije..

ВОЈСКА ИЛИ ДИЈАЛОГ: Шта се спрема? Албан…

05-04-2019 Hits:111 vesti

ВОЈСКА ИЛИ ДИЈАЛОГ: Шта се спрема? Албански официри у извидници међу Србима

ВОЈСКА ИЛИ ДИЈАЛОГ: Шта се спрема? Албански официри у извидници међу Србима 05.04.2019.     Косовске безбедносне снаге (Фото: spuntik /AP Photo / Visar Kryeziu) Уколико до наставака преговора Београда и Приштине не дође, ситуација...

Opširnije..

Смена економских парадигми

05-04-2019 Hits:162 vesti

Смена економских парадигми

Смена економских парадигми Кина тихо подрива глобални отпор свом успону.  Извесно је да ћемо сви морати да се прилагодимо њеној економско-трговинској парадигми Протеклих недеља смо могли да посведочимо настајању „мини Појаса и...

Opširnije..

Свјетски конгрес породица: Борба за живо…

05-04-2019 Hits:109 vesti

Свјетски конгрес породица: Борба за живот и породицу у Верони

Свјетски конгрес породица: Борба за живот и породицу у Верони Матео Салвини, који је у овом тренутку први човјек Италије са очигледним политичким растом, био је главна звијезда овогодишњег скупа. Његов...

Opširnije..

Албански војници у друштву припадника Кф…

04-04-2019 Hits:110 vesti

Албански војници у друштву припадника Кфор на северу КиМ

Албански војници у друштву припадника Кфор на северу КиМ    04.04.2019.   (Фото Танјуг)   КОСОВСКА МИТРОВИЦА – Око 40 војника Кфора, међу којима су били и припадници албанске војске, прошетало је данас главном улицом Северне...

Opširnije..

Специјална бригада под командом начелник…

03-04-2019 Hits:114 vesti

Специјална бригада под командом начелника ГШ

Специјална бригада под командом начелника ГШ   (Фотографије Министарство одбране) Министар одбране Александар Вулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал-потпуковник Милан Мојсиловић посетили су Специјалну бригаду у касарни „Растко Немањић” у Панчеву, која...

Opširnije..

ТРОЈИЦА СРПСКИХ ГЕНЕРАЛА: Зашто Приштина…

03-04-2019 Hits:113 vesti

ТРОЈИЦА СРПСКИХ ГЕНЕРАЛА: Зашто Приштина тражи наше главе?

Косовски судови су преузели случајеве ратних злочина од Еулекса, па ће се, осим злочина које су починили припадници ОВК над Србима, бавити и злочинима над Албанцима за које су осумњичени...

Opširnije..

Хришћански морал српских неолибералних е…

03-04-2019 Hits:134 vesti

Хришћански морал српских неолибералних економиста – случај CHF

Хришћански морал српских неолибералних економиста – случај CHF 2. априла 2019.   На корену молитве „Оче наш“ је створен закон, који постоји у целом цивилизованом свету, сем у Србији, а то је закон...

Opširnije..

Као некада Исо: Хрват у одбрани крстиони…

02-04-2019 Hits:105 vesti

Као некада Исо: Хрват у одбрани крстионице на Михољској превлаци

Као некада Исо: Хрват у одбрани крстионице на Михољској превлаци 02.04.2019.     Фото: in4s.net Као давне 1972. године када је Исо Махмутовић, човјек исламске вјероисповијести одбио да руши Његошеву капелу на Ловћену рекавши „Ја нећу да...

Opširnije..

КАСАЦИОНИ СУД ДОНЕО ОДЛУКУ О „ШВАЈЦАРЦИМ…

02-04-2019 Hits:115 vesti

КАСАЦИОНИ СУД ДОНЕО ОДЛУКУ О „ШВАЈЦАРЦИМА“ – Велика победа задужених!

КАСАЦИОНИ СУД ДОНЕО ОДЛУКУ О „ШВАЈЦАРЦИМА“ – Велика победа задужених! 02.04.2019.     Фото: intermagazin.rs Врховни касациони суд (ВКС) заузео је став да је ништавна одредба уговора о стамбеним кредитима индексираним у швајцарским францима, уколико...

Opširnije..

Тиват: Окупљени вјерници одбранили крсти…

02-04-2019 Hits:115 vesti

Тиват: Окупљени вјерници одбранили крстионицу „Суза Његошева“

Тиват: Окупљени вјерници одбранили крстионицу „Суза Његошева“ 02.04.2019.     Подгорица – крстионица „Суза Његошева“ – вјернициФото: РТРС Полиција, која је рано јутрос покушала да опколи острво на којем се налази крстионица крстионица „Суза Његошева“...

Opširnije..

ПОРУКА АМЕРИЦИ: После Руса и кинески вој…

02-04-2019 Hits:107 vesti

ПОРУКА АМЕРИЦИ: После Руса и кинески војници стигли у Венецуелу

ПОРУКА АМЕРИЦИ: После Руса и кинески војници стигли у Венецуелу 02.04.2019. -     Фото: intermagazin.rs Kрајем прошле недеље кинески транспортни авиони крцати медицинском помоћи и опремом, као и војницима слетели су на аеродром у...

Opširnije..

Нови режим саобраћаја у Београду

01-04-2019 Hits:127 vesti

РАДОВИ НА ТРГУ РЕПУБЛИКЕ Од данас без тролејбуса у центру Линије 19, 28 и 41 биће укинуте, а линије 21, 22 и 29 биће скраћене до Славије. – Измене ће захватити и...

Opširnije..

МОЛИТВОМ НА БАГЕРЕ: Атак црногорских вла…

01-04-2019 Hits:130 vesti

МОЛИТВОМ НА БАГЕРЕ: Атак црногорских власти на „сузу Његошеву“

МОЛИТВОМ НА БАГЕРЕ: Атак црногорских власти на „сузу Његошеву“ 01.04.2019.     Фото: Sputnik / CC BY-SA 3.0 Након неколико мјесеци затишја и преокупације афером „Коверта“ власт у Црној Гори поново креће у обрачун...

Opširnije..